Půjčovna malých plavidel


Naše půjčovna malých plavidel v Čelákovicích funguje na základě níže uvedeného Rozhodnutí Státní plavební správy.

Rozhodnutí SPS bylo vydáno v r. 2023 a proto se odkazuje na lodě s názvy FORTUNA a REGINA. Před zahájením sezóny 2024 budou tyto lodě nahrazeny novými loděmi, které jsou popsány na těchto webových stránkách.

Dovolujeme si upozornit naše zákazníky na skutečnost, že toto Rozhodnutí ukládá provozovateli některé povinnosti, které budou vyžadovat proškolení našich zákazníků, kteří budou muset svým podpisem stvrdit, že k proškolení skutečně došlo. Vzhledem k tomu, že se jedná vesměs o záležitosti týkající se bezpečnosti účastníků plavebního provozu, doporučujeme našim zákazníkům toto proškolení nepodceňovat a v případě nejasností požádat naše pracovníky o podrobnější vysvětlení.