DROBNÝ SERVIS

"Když to nejde opravit po dobrém, udělej to po zlém. Jestli se to ulomí, šlo o vadnou součástku"


KDO

Pracovníci společnosti můžou pomoct s drobnými opravami trupu lodí, poruchy motoru, drobné opravy kola apod. Rozhodně nejde o pravidelné servisy konkrétních značek, ale o náhlé, nenadálé události, poruchy, nebo nehody.

Tel.: 733 180 023

CENA ZA SLUŽBY
Hodina práce 700.- Kč + nutný nákup náhradního dílu + cesta 12Kč/km.